Aktuality

8.6.2013 Trénink facilitátorů, projekt Mosty z chudoby

Ve dnech 3. – 7. června 2013 proběhl intenzivní pětidenní trénink facilitátorů programu POKROK pod vedením amerického experta na problematiku chudoby Philipa DeVola. Tréninku se zúčastnilo celkem 23 osob, z nichž 12 bylo vybráno z řad cílových skupin projektu na mezinárodním workshopu, který se konal ve dnech 30. – 31. května 2013 v Otrokovicích. Účastníci školení získali nové vědomosti o tom, jak pracovat s lidmi ohroženými chudobou za pomoci unikátního programu POKROK (v orig. Getting Ahead), který je jednou ze součástí strategie Mosty z chudoby. Školení probíhalo interaktivní formou, kdy značná část prostoru byla věnována diskusi a praktickým cvičením, jako byla například tvorba mentálního modelu střední třídy či posouzení vlastních zdrojů a zdrojů komunity. Všichni zúčastnění prošli tréninkem úspěšně a získali certifikát facilitátora. Z těchto účastníků školení budou dále vybrány osoby, které se budou podílet na pilotní realizaci programu POKROK ve Zlínském a Jihomoravském kraji a budou již nově nabyté zkušenosti a dovednosti využívat při konkrétní práci s cílovými skupinami z řad osob ohrožených chudobou.

 

...

Aktuality

Kontakt

CpKP východní Morava

nám. T. G. Masaryka 2433
760 01 Zlín
IČ:709 54 771

Kancelář:

Seifertova 33
750 02 Přerov

tel.:+420 581 808 241
e-mail: vychodni.morava@cpkp.cz
web:    www.cpkp.cz

Logo CpKP

Partneři projektu

Logo Girasole

Logo FOD

Logo JLC

Logo Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Logo Outside The Box Learning Resources Ltd.